Studia Podyplomowe

Compliance

Program studiów

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Terminarze zjazdów Compliance

Moduł 1 – Prawne aspekty zapewnienia zgodności

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Prawo pracy
 • Kodeks spółek handlowych
 • Sygnalista – znaczenie, ochrona, funkcje
 • RODO w Compliance

Moduł 2 – Zarządzanie

 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etyka biznesu
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Prewencja
 • Korupcja w biznesie
   
   

Moduł 3 – Audyt i działalność operacyjna

 • Audyt wewnętrzny zgodnie z ISO 18011
 • Audyt i zapewnienie zgodności z przepisami prawa
 • Znaczenie zapisów, dowodów oraz opinii i ekspertyz w zapewnieniu zgodności
 • Organizacja pracy i praktyka działania Compliance Managera (w tym w grupach kapitałowych i sektorze publicznym)
 •  Wykrywanie i raportowanie nadużyć

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.