tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Compliance Manager

Program studiów

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Terminarze zjazdów Compliance Manager

Moduł 1 – Prawne aspekty zapewnienia zgodności

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Prawo pracy
 • Kodeks spółek handlowych
 • Sygnalista – znaczenie, ochrona, funkcje
 • RODO w Compliance

Moduł 2 – Zarządzanie

 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etyka biznesu
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Prewencja
 • Korupcja w biznesie
   
   

Moduł 3 – Audyt i działalność operacyjna

 • Audyt wewnętrzny zgodnie z ISO 18011
 • Audyt i zapewnienie zgodności z przepisami prawa
 • Znaczenie zapisów, dowodów oraz opinii i ekspertyz w zapewnieniu zgodności
 • Organizacja pracy i praktyka działania Compliance Managera (w tym w grupach kapitałowych i sektorze publicznym)
 •  Wykrywanie i raportowanie nadużyć

MODUŁY I UPRAWNIENIA DODATKOWE

(DO WYBORU)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA i LL.M.:
PROMOCJA – 1900 ZŁ ZA KAŻDE WYBRANE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W CZASIE TRWANIA STUDIÓW MBA, DBA i LL.M.

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

(zgodnie z ISO 31000).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.