Compliance
(Manager ds. zapewniania zgodności)

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Rekrutacja trwa

Decyduje kolejność zgłoszeń

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, którą będą musiały wdrożyć wszystkie kraje członkowskie, wymusza swoją formą oraz restrykcjami wprowadzanie funkcji tzw. Compliance Officera lub Complaince Managera. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma za zadanie zapewnić, że działalność podmiotu zbiorowego (każdej organizacji posiadającej dwóch lub więcej wspólników) jest zgodna z obowiązującym prawem.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary (ustawy wprowadzającej zapisy dyrektywy) określa przypadki, w których podmiot zbiorowy będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej i będzie zobowiązany udowodnić swoją niewinność. Rolą Compliance Managera jest minimalizacja ryzyka popełnienia czynu zabronionego przez zarząd lub pracownika podmiotu. Funkcja ta powinna również obejmować swoim zakresem działania ochronę instytucji Sygnalisty. 

Pełnienie funkcji Compliance Managera stało się atrakcyjnym, ciekawym i bardzo dobrze płatnym zawodem. Jest to jeden z zawodów, które będą zawodami przyszłości wg raportu pracuj.pl.

 

Compliance Manager musi posiadać szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i audytu wewnętrznego.

Compliance Manager powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość szeroko rozumianych zagadnień prawnych bezpośrednio dotyczących funkcjonowania podmiotu zbiorowego, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów prowadzenia audytów zgodności, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej zapewnienia zgodności podejmowanych decyzji z przepisami prawa.

Studia podyplomowe  Compliance umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych, aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji Managera ds. Zapewnienia zgodności samodzielnie lub w ramach komórek zajmujących się zgodnością i audytem wewnętrznym.

Absolwenci studiów mogą zdobyć wiedzę przydatną do pełnienia funkcji Compliance Managera zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, a tym samym będą gotowi do samodzielnego zarządzania działem zgodności w momencie wdrożenia jej zapisów w polskim ustawodawstwie –  Ustawa o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary (obecnie projekt).

Kompetencje fakultatywne:

  • Compliance w Administracji Publicznej
  • Audyt wewnętrzny w Administracji Publicznej
  • Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – ISO 18011
  • Pełnomocnik Zarządu ds. zapewnienia zgodności

Rekrutacja na edycję letnią 2020/2021

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Compliance

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu oceny zgodności, praktyków, radców prawnych, doświadczonych audytorów z sektora prywatnego i publicznego

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty dotyczące zgodności z przepisami prawa,

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki przetwarzania danych w poszczególnych branżach (np. instytucjach finansowych, marketingu, ochronie zdrowia, administracji publicznej);

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.